No Chart
-
No Chart
-
No Chart
-
No Chart
-
No Chart
-
No Chart
-
No Chart
-
No Chart
-
No Chart
-
No Chart
-
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

         เพลงทุกเพลงที่เปิดใน www.EzyRadio.net เป็นการเปิดเพื่อแนะนำผลงานเพลง และเพื่อติชมวิจารณ์
         โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิได้มีการ ทำซ้ำ แก้ไข หรือดัดแปลง
         โดยยึดหลักการประมวลกฎหมาย พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งทาง www.EzyRadio.net
         ไม่ได้มีเจตนาในการสนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงแต่อย่างใด เพลงทุกเพลงที่เปิดใน
         www.EzyRadio.net ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงานและค่ายเพลงนั้นๆ
         ( สำหรับฟังเท่านั้นไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ) By.Webmaster Ezy Radio